Els ous que desafien la gravetat

Materials
-3 gots iguals
-3 ous
-Una base de fusta per enganxar els gots
-Una fusta prima de la mateixa mida que la base

Com ho fem?
Primer de tot, enganxem els tres gots en la base de fusta. A continuació obtenim una fusta més prima per tapar els tres gots de cop i a sobre hi col·loquem tres tubs de cartró. A sobre dels tubs, hi posem tres ous i a continuació fem un cop a la fusta que tapa els gots.
Què ha passat?
Podem veure com els ous desafien a la gravetat per un instant molt petit, mantenint la seva posició,  i llavors cauen a dins dels gots, per què finalment la gravetat els fa caure. Això és degut a la inèrcia que tenen els cossos en repòs. 
Tal com enuncia la primera llei de Newton o principi de la inèrcia
en absència de forces externes un objecte en repòs roman en repòs i un objecte en moviment continuarà en moviment a velocitat constant

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada