El dit màgicMATERIALS:

--> Plat d'aigua
--> Pebre
--> Sabó
PROCEDIMENT:

1- Empleneu el plat d'aigua
2- Poseu pebre sobre la superfície de l'aigua
3- Poseu-vos sabó al dit i toqueu l'aigua

QUE PASSA?

Tenim un got ple d’aigua. Les molècules d’aigua són polars, perquè tenen una càrrega positiva i negativa repartides entre el seu oxigen i els seus hidrògens. Les que s’estan tocant entre si tenen les forces d’atracció compensades, però les que estan tocant la superfície no les tenen compensades. Llavors es crea com una pel·lícula en la superfície del líquid, que anomenes tensió superficial de l’aigua. En el cas del pebre o d’alguns insectes com el sabater, com que pesen tan poc la tensió no es trenca. Però quan es posa el sabó, el que fa és trencar la tensió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada